polski english germany
2021-03-09 15:04:07
 
ZAPRASZAMY DO HOTELU*** ATRIA
2017-12-12 14:07:57

 Hotel*** ATRIA w Goleniowie świadczy usługi noclegowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Przepisy w przytoczonych rozporządzeniach określają listę osób wyłączonych z ograniczeń dot. działalności hoteli.

 

 

Hotele są dostępne tylko m.in. dla:

·        * dla pracowników w ramach hoteli pracowniczych,

·        * dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań       zawodowych,

·        * członków załogi samolotu,

·        * dla członków obsady pociągu oraz pracowników infrastruktury kolejowej,

·        * dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych,

·        * dla pracowników cywilnych różnych służb, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego *   zamieszkania, zadań zawodowych,

·        * dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu,

·        w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, stan prawny: 30. 12. 2020 r.

·        * służb mundurowych,

·        * medyków,

·        * dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

·        * dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie   zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,

·        * kierowców wykonujących transport drogowy,

·        * dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,

·        * dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego,   cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy   sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

·        * dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji   międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu

d  y  dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji,

·        * dziennikarzy, wykonujących zadania zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania,

·        * osób realizujących projekty inwestycyjne,

·        * sędziów sportowych i kontrolerów antydopingowych.

 

 

Obowiązuje do: 14 lutego 2021 r.

 
Strona Główna  |   Noclegi  |   Wesela  |   Restauracja  |   Aktualności  |   Kontakt
Projekt i wykonanie: tworzenie stron www webdesign24.pl
ATRIA GOLENIÓW, ŻÓŁWIA 1i
(przedłużenie ul. Maszewskiej)
tel: 91-443-11-11, mob: 601-73-74-00
email: recepcja@atria-hotel.pl